Koinonia Jan Chrzciciel

Nazwa „Koinonia Jan Chrzciciel” wyraża istotę wspólnoty: mówi o tym, czym ona jest i co czyni. Koinonia jest więc wspólnotą przyjaciół, powołaną do ewangelizowania w mocy Ducha Świętego. Przykładem jest Jan Chrzciciel, który dawał świadectwo i swoim życiem wskazywał na Jezusa. Tym, co Koinonię wyróżnia, jest pierwsze głoszenie Ewangelii, otwartość na znaki charyzmatyczne oraz intensywne życie wspólnotowe.

Koinonia Jan Chrzciciel

ul. Św. Antoniego 35/25
50-073 Wrocław, Polska
tel: 609 513 080

Nr konta:
50144013870000000006711936
DAROWIZNA NA CELE
KULTU RELIGIJNEGO

Nowe na stronie

14 październik 2017
17 październik 2016

Projekty UE

©2022 Koinonia Jan Chrzciciel Oaza Wrocław. All Rights Reserved.

Search