Domy modlitwy

Domy Modlitwy to zasadnicza część życia naszej wspólnoty. To powrót do doświadczenia pierwszych wieków chrześcijaństwa, kiedy Kościół zbierał się po domach. Mamy w nim wszystko, z wyjątkiem łamania chleba i posługi sakramentalnej. Mamy modlitwę, wspólnotę braci i sióstr, Słowo, działającego Ducha Świętego w niezliczonych charyzmatach: uzdrowienie, proroctwo, uwolnienie, radość, przyjęcie, entuzjazm, Oikos, jedność, przebudzenie, nawrócenie, miłość, życie itd. Dom Modlitwy w Twoim domu to Jezus Chrystus. Im bardziej sobie będziesz cenił Dom Modlitwy, tym bardziej też zrozumiesz Koinonię, wspólnotę złożoną z wielu Domów Modlitwy, tym bardziej zrozumiesz Eucharystię, w której Pan daje się nam cały bez ograniczeń. Dom Modlitwy to nasz pierwszy charyzmat poprzedzający i rodzący drugi nasz podstawowy charyzmat, jakim jest przyjaźń. Wierność w prowadzeniu Domu Modlitwy jest warunkiem koniecznym do zmiany mentalności, tak koniecznej dla Nowej Ewangelizacji. Bez tej zmiany to, co do tej pory było w Twoim życiu, pozostanie takie same niewiele się zmieniając. Jeżeli chcesz być ubogi dla Jezusa, poprzestań w całej Twojej aktywności ewangelizacyjnej na Domu Modlitwy. To jest początek i sposób na dojrzewanie naszych ewangelizatorów. Nie rezygnuj z Domu Modlitwy, pozwól, aby Pan mógł Ciebie wykorzystać dla swojego dzieła!

 Dom Modlitwy jest fenomenem naszych czasów. Jeżeli tego zdania nie rozumiesz to powtarzaj je tak długo, aż się w Tobie rozjaśni. Dom Modlitwy to odrestaurowanie kapłaństwa powszechnego wśród świeckich. Na nowo stajemy się prorokami i królewiczami Królestwa Bożego. Jesteś kapłanem, gdyż składasz w ofierze Panu swój czas, swoje ambicje i plany, swój dom, swoją rodzinę, swoją życiową drogę. Jesteś prorokiem, gdyż w swoim domu wypowiadasz Prawdę, która jest Jezusem, Słowem Bożym, a Słowo Pana jest na Twoich ustach. Jesteś w końcu królewiczem, gdyż służysz innym. W Twoim domu zagościło Słowo Boże, a Ty z otwartym sercem jesteś zdolny przyjąć innych i wskazać im na Jedynego Zbawiciela. Twój Dom stał się Kościołem Domowym, w którym zamieszkał Pan. Twój Dom Modlitwy to entuzjazm, radość i uzdrowienie, to przyjęcie bliskich i dalekich, a zatem to Oikos. Dom Modlitwy to świadek ewangelizacji, modlitwy, wytrwałości, miłości, nadziei itp. Twój Dom Modlitwy zmieni Twoje środowisko, Twoje otoczenie, kulturę Twojego miasta. I wreszcie Twój Dom Modlitwy to Koinonia Jan Chrzciciel w Twoich czterech ścianach. Wraz z Tobą obecna jest cała wspólnota. Twój Dom Modlitwy to też święte terytorium naszej wspólnoty i śmiem twierdzić, że poza Koinonią, nie może się utrzymać Dom Modlitwy Jana Chrzciciela.

Dom Modlitwy to tak wielki znak czasu, że aż został wpisany konstytutywnie w życie wspólnoty i każdy jej członek ma wpisane, jako niezatarte znamię Jana Chrzciciela, uczestnictwo cotygodniowe w Domu Modlitwy. Jan Chrzciciel to przede wszystkim modlitwa i to modlitwa w Domu Modlitwy.

Nasze Domy Modlitwy to wypełnione proroctwo dane o. Ricardo - "Camparmo stanie się Moim Domem Modlitwy".

Koinonia Jan Chrzciciel

ul. Św. Antoniego 35/25
50-073 Wrocław, Polska
tel: 609 513 080

Nr konta:
50144013870000000006711936
DAROWIZNA NA CELE
KULTU RELIGIJNEGO

Nowe na stronie

14 październik 2017
17 październik 2016

Projekty UE

©2021 Koinonia Jan Chrzciciel Oaza Wrocław. All Rights Reserved.

Search