Szkoła Nowej Ewangelizacji

Kerygmatyczna Szkoła Nowej Ewangelizacji Koinonii Jan Chrzciciel przy parafii św. Mikołaja (ul. Św. Antoniego) we Wrocławiu


Nasza szkoła ewangelizacji jest odpowiedzią na wezwanie Jezusa „Idźcie na cały świat i nauczajcie wszystkie narody” Mk 16,15. Pragnie też w konkretny sposób odpowiedzieć na zaproszenie Kościoła do podjęcia Nowej Ewangelizacji; nowej w swoim wyrazie, żarliwości i metodach.

Celem szkoły jest formowanie ewangelizatorów, którzy będą umieli przekazywać ludziom SŁOWO w prosty i praktyczny sposób, który umożliwi zewangelizowanym doświadczyć Chrystusa jako Zbawiciela i zrodzi w nich pragnienie zostania częścią chrześcijańskiej wspólnoty.

 

Podstawowe cechy szkoły ewangelizacji kerygmatycznej:

· Kerygmatyczna
To znaczy kładzie duży nacisk i nieustannie się odwołuje do kerygmatu i do Słowa Bożego. Stara się ukształtować umysł w sposób kerygmatyczny tak, aby ewangelizator umiał przekazywać przesłanie o zbawieniu na każdym poziomie, w każdej formie i sytuacji, wzbudzając przylgnięcie do Chrystusa, który daje Ducha Świętego. Osoba, która spotyka się z Jezusem Panem i z Duchem Świętym jest przyobleczona w owoce Ducha (Ga 5,22) i staje się narzędziem zdolnym do szerzenia Ewangelii w świecie.
Cechą kerygmatu jest skierowanie go głównie do serca, a nie do umysłu, co często ma miejsce w klasycznej formie katechezy.
Głoszenie „zobowiązuje” do podjęcia decyzji wobec Osoby Chrystusa: przyjąć Go, lub odrzucić.
Szkoła ta chce przekazać również nauczanie katechetyczne w formie kerygmatycznej celem wzrostu chrześcijanina.

· Aktywne uczestnictwo
Rzeczą fundamentalną, aby przesłanie dotarło do serca jest aspekt doświadczenia i aspekt praktyczny, który by zaangażował całą osobę.
Zasada jest następująca „ewangelizowania uczy się ewangelizując”, podobnie „nauczania uczy się nauczając”. Dlatego też oprócz momentów nauczania teoretycznego są również momenty potężnej modlitwy celem interioryzacji usłyszanej treści, momenty domagające się kroków wiary wyrażonych w konkretnych gestach, momenty, podczas których wprowadza się w praktykę to, czego się wysłuchało.

· Treść istotna i prosta
Prostota tematów umożliwia łatwość powielania kursów ze strony uczestników. Zamierzeniem jest uzdolnienie ucznia do dawania innym otrzymanych kursów, przez co staje się on formatorem i nauczycielem. Proces taki nazywamy jest „współczynnikiem pomnażania”, ponieważ ma na celu pomnażanie formatorów i nauczycieli zapewniając rozprzestrzenianie się kursów i szkół ewangelizacji.

· Twórczość
Nasza epoka wymaga od ewangelizacji wielkiej inkulturyzacji z pewnym ładunkiem nowości w swoim wyrazie, do czego szczególnie zachęcał papież Jan Paweł II. W związku z tym nieustanne wyzwanie stanowi twórczość, która w szkole jest jak gaz w coca-coli: bez niego, napój ten ze smacznego i zaspakajającego pragnienie staje się mdły i mało pociągający do ugaszenia pragnienia.


Szkoła Koinonii Jan Chrzciciel kieruje się trzema zasadami, według których posługuje się schematem kerygmatycznym, a mianowicie:

1. Głoszone orędzie kerygmatyczne musi być zaktualizowane tzn. osadzone w „dzisiaj” ewangelizowanego, za którym kryje się całe jego życie znane tylko Bogu.

2. Musi być bezpośrednie tzn. głoszenie orędzia musi być zwrócone bezpośrednio do osoby, a nie do tłumu. Nie można głosić orędzia bezosobowo.

3. Ma być wzajemnie powiązane tzn. w głoszeniu orędzia musi być zachowany logiczny porządek, gdzie jedno musi wynikać z drugiego.


W ramach Szkoły dysponujemy ponad 50 różnymi kursami ewangelizacyjnymi. W zależności od tematyki można je podzielić na następujące bloki:

· Kursy podstawowe
· Kursy biblijne
· Kursy formujące mentalność chrześcijanina
· Kursy charyzmatyczne
· Kursy dla młodych
· Kursy dla rodziny
· Kursy uwolnienia i uzdrowienia
· Kursy tożsamości
· Kursy o rozporządzaniu dobrami Królestwa

Szkoła nie tylko służy swoim 17-letnim doświadczeniem wspólnocie, ale udziela się również prowadząc kursy w szkołach, więzieniach, dla innych wspólnot, czy parafii, aby szerzyć królestwo Boże na ziemi.

Funkcję Dyrektora SNE Wrocław pełni Janusz Wróbel
Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel 601359594

Koinonia Jan Chrzciciel

ul. Św. Antoniego 35/25
50-073 Wrocław, Polska
tel: 609 513 080

Nr konta:
50144013870000000006711936
DAROWIZNA NA CELE
KULTU RELIGIJNEGO

Nowe na stronie

14 październik 2017
17 październik 2016

Projekty UE

©2021 Koinonia Jan Chrzciciel Oaza Wrocław. All Rights Reserved.

Search