Posługa w Zakładzie Karnym

Są miejsca, gdzie jesteśmy posłani w sposób szczególny, jako Jan Chrzciciel. Miejscami takimi stały się również od kilku lat areszt śledczy we Wrocławiu i więzienie w Wołowie.
Obecni jesteśmy od 2000 r. w Wołowie na terenie Zakładu Karnego. Zawiązana tam jest i działa Wspólnota Rodzinna (aktualnie 10 braci odbywających karę ograniczenia wolności), prowadzone są Domy Modlitwy, agapita, spotkania niedzielne, modlitwa wstawiennicza, kursy, odwiedziny braci i pasterzy z wolności. W posługę zaangażowane jest na stałe 9 osób dojeżdżających do Wołowa min. raz w miesiącu.
Do stycznia b.r. prowadziliśmy spotkania ewangelizacyjne także w areszcie śledczym we Wrocławiu. Specyfika miejsca wymagała nieco innego sposobu działania, ale blisko czteroletni okres pracy przyniósł dobre owoce. Wytrwałość w działaniu pozwoliła również na nawiązanie dobrych relacji z pracownikami, życzliwie nas wspierającymi.
Niestety z pewnym żalem musimy zrezygnować z prowadzenia spotkań ewangelizacyjnych w areszcie przy ul.. Świebodzkiej. Na prośbę o.Tadeusza Rzekiewskiego pełniącego posługę kapelana aresztu i ZK przy ul. Kleczkowskiej we Wrocławiu, rozpocząć mamy posługę w tymże ZK i AS dla kobiet. Szczupłość ekipy posługującej do tej pory w areszcie nie pozwala na podjęcie się nowego i kontynuowanie dotychczasowego zadania. Nie można również rozwinąć normalnej posługi w tymże ZK bez zaangażowania się nowych osób do działania pośród uwięzionych.
Posługa zaplanowana jest w zakładzie karnym dla mężczyzn i oddziale (areszcie) dla kobiet. Spotkania będą miały początkowo charakter spotkań modlitewnych i Domów Modlitwy. W miarę upływu czasu będziemy starali się zbudować Wspólnoty Rodzinne wśród uwięzionych. Są to działania, które planujemy w ogólnych zarysach, jesteśmy nieustannie otwarci na plany Ducha Św., który jest jedynym i najlepszym przewodnikiem. Przez słowo, osoby i sytuacje poprowadzi nas najpewniej do celu.

Marek Wojdon
Koordynator Posługi

Koinonia Jan Chrzciciel

ul. Św. Antoniego 35/25
50-073 Wrocław, Polska
tel: 609 513 080

Nr konta:
50144013870000000006711936
DAROWIZNA NA CELE
KULTU RELIGIJNEGO

Nowe na stronie

14 październik 2017
17 październik 2016

Projekty UE

©2021 Koinonia Jan Chrzciciel Oaza Wrocław. All Rights Reserved.

Search