Msze Święte z modlitwą za chorych

Stosując się do polecenia Jezusa, aby modlić się za chorych „I rzekł do nich: Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą: w imię moje złe duchy będą wyrzucać,... Na chorych ręce kłaść będą, i ci odzyskają zdrowie” (Mk 16,15nn) podejmujemy to zadanie na comiesięcznych Mszach św. w każdą drugą niedzielę o godz. 13.30 i w kazdą pierwsza środę miesiąca o godz 19.30. Prosimy Jezusa Chrystusa, aby głoszonemu słowu zbawienia towarzyszyły znaki uzdrowienia z rozmaitych chorób fizycznych, psychicznych, duchowych; znaki uwolnienia z uzależnień; znaki rozwiązania trudnych sytuacji życiowych.

Koinonia Jan Chrzciciel

ul. Św. Antoniego 35/25
50-073 Wrocław, Polska
tel: 609 513 080

Nr konta:
50144013870000000006711936
DAROWIZNA NA CELE
KULTU RELIGIJNEGO

Nowe na stronie

14 październik 2017
17 październik 2016

Projekty UE

©2021 Koinonia Jan Chrzciciel Oaza Wrocław. All Rights Reserved.

Search