O nas

Charyzmat Wspólnoty

Nazwa „Koinonia Jan Chrzciciel” wyraża istotę wspólnoty: mówi o tym, czym ona jest i co czyni. Koinonia jest więc wspólnotą przyjaciół, powołaną do ewangelizowania w mocy Ducha Świętego. Przykładem jest Jan Chrzciciel, który dawał świadectwo i swoim życiem wskazywał na Jezusa. Tym, co Koinonię wyróżnia, jest pierwsze głoszenie Ewangelii, otwartość na znaki charyzmatyczne oraz intensywne życie wspólnotowe.

Koinonia Jan Chrzciciel, która powstała na skutek silnego doświadczenia Ducha Świętego jest Stowarzyszeniem w służbie Nowej Ewangelizacji i pragnie przyczynić się do udzielenia odpowiedzi na wyzwania stojące przed współczesnym Kościołem, oferując ewangelizację nową w swej gorliwości, w metodach i środkach wyrazu, zgodnie ze wskazaniami aktualnego Magisterium Kościoła. Wspólnota składa się z dwóch „części”: ze Wspólnoty Wewnętrznej i Zewnętrznej. Wspólnotę Wewnętrzną tworzą Siostry i Bracia Celibetariusze (w tym kapłani) składający według reguły Koinonii śluby czystości. Wspólnotę Zewnętrzną tworzą rodziny, osoby samotne, młodzież, studenci – w sumie wszystkie inne stany społeczne. Obie te „części” tworzą całość Koinonii, pozostają w tym samym powołaniu, „Głosu wołającego na pustkowiu: Prostujcie ścieżki Panu” ale na sposób odpowiedniego stanu. Tam gdzie sytuacja na to pozwala powstają Oazy z Pasterzem Oazy na czele.

 

Historia

Wspólnota powstała w 1979 roku, z inicjatywy argentyńskiego kapłana o. Ricardo

Arganaraz. Tuż po święceniach kapłańskich o. Ricardo wyjechał do Włoch, która od tej pory stała się jego drugą ojczyzną. Pod koniec lat ’70 został powołany przez Pana do tworzenia nowego dzieła pastoralnego. Wraz z dwoma braćmi i jedną siostrą zamieszkał w Camparmo, górskiej miejscowości w prowincji Vicenza. Rozpoczęli oni tam życie poświęcone modlitwie, pracy i nauce. W tej samotności początkowo wsłuchiwali się w Słowo Boże i zakorzeniali w braterskiej przyjaźni oraz doświadczaniu Bożej Opatrzności, która troszczyła się o każdą dziedzinę ich życia. Data powstania Koinonii została oficjalnie ustalona na 1 stycznia 1979 r. - Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi, w związku z mającą wówczas miejsce pielgrzymką braci do Świętego Domu w Loreto. Modlitwa od początku stanowiła centrum życia wspólnoty i każdego z jej członków. Po roku życia w samotności zaczęły napływać do niej osoby pragnące doświadczyć modlitwy i wspólnoty. Sprawiło to, że pierwsi bracia opuścili dotychczasowy, nieco monastyczny i rolniczy styl życia, aby poświęcić się przyjmowaniu i apostolstwu osób przybywających na spotkania.

Od czasu ukonstytuowania się wspólnoty Koinonia Jan Chrzciciel znalazła wielu kontynuatorów nie tylko we Włoszech ale w całej Europie i poza nią.

We Wrocławiu w 1992 o. Ricardo, o. Emmanuel, Pepe Prado i kilku innych braci z Koinonii zorganizowało Kurs Paweł. Kurs ten zapoczątkował wspólnotę we Wrocławiu. Wspólnota charyzmatyczna „Idzie Jezus” przez pięć lat naśladowała Koinonię, postępowała wiernie w nowym powołaniu i po tych pięciu latach próby i rozpoznawania w roku 1997 na stałe została przyjęta do struktury Koinonii Jan Chrzciciel.

Koinonia Jan Chrzciciel

ul. Św. Antoniego 35/25
50-073 Wrocław, Polska
tel: 609 513 080

Nr konta:
50144013870000000006711936
DAROWIZNA NA CELE
KULTU RELIGIJNEGO

Nowe na stronie

14 październik 2017
17 październik 2016

Projekty UE

©2021 Koinonia Jan Chrzciciel Oaza Wrocław. All Rights Reserved.

Search